literatura i llibres

El nen i la mort

Autores: Montse Esquera i Anna Maria Agustí Any: 2017 El nen o el jove que ha estat educat sense tenir en compte la mort, quan li arriba la pèrdua, es ...

Pèrdues i Dols

Autora: Concepció Poch Avellan Any: 2013 Perdre no ens agrada gaire, per no dir gens. Admetre que hem d’acceptar pèrdues i dols al llarg de la vida se’ns ...
Autora: Sílvia Panes Segarra Any: 2018 “Reflexions sobre la vida i la mort” ens parla de temes com el sentit de la vida, la cerca de la felicitat, les ...
Reflexions sobre la vida i la mort” ens parla de temes com el sentit de la vida, la cerca de la felicitat, les creences religioses i l’enfrontament davant la ...