MARIA GARRIGA TORRENS

Ha mor tals 85 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església parroquial.