JOSEP FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (Manresa)


Josep Fernández Martínez
Vidu de Rosa Muns Tomasa
Fundador de l’empresa Comercial Fernández i Residus del Bages SL
Ha mort el dia 14 d’abril als 97 anys.
A. C. S.
El seu fill, Josep; filla política, Margarita; nét, Òscar; germans polítics, nebots, cosins i
família tota us agraeixen el vostre record i la vostra pregària. El comiat tindrà lloc demà,
dilluns, a les 11 del matí a la sala Espai Mémora, sortint del tanatori Mémora Manresa.
Manresa, 15 d’abril del 2018

Font: Bages

Tags: